Alfrida

Alfrida

2019-08-06

Röjning efter Alfrida


Nu är det Västanviks tur att röjas efter stormen. Vecka 31 är Åkeröskogen i stort sett klar. Vecka 32 påbörjas arbetet i tomtområdet, så mycket som möjligt kommer att sågas med skogsmaskin, skördare.  Planen är att börja från Skällarholmen med stickvägar. Arbetet fortsätter därefter i övriga området
I slutet av vecka 32 kommer även en skotare för att samla in timmer, massaved  och ris.  

Troligtvis kommer en del frågor att uppstå, kontakta skogsansvarig i förekommande fall. 


Styrelsen

2019-01-19

Trollstigen som förbinder Dragonvägen med Askedalsvägen är nu rensad från nedfallna träd.

2019-01-17

Stigen mellan Ivers väg och Manngårdsvägen samt ned till Centrumanläggningen är nu fria från hinder!

Imorgon fortsätter arbetet med att försöka röja stigen från Centrumanläggningen upp till korsningen vid Trollstigen som förbinder Dragonvägen med Askedalsvägen.

Alla som har tid, ork och lust är välkomna!

2019-01-16Efter Alfrida – vad händer nu....


•Röjningsarbetet fortsätter nu längs våra stigar. Kontakta gönområdesansvarig Roine

Bengtsson gronomraden@vastanvik.se eller 0730869699 om du kan vara med och hjälpa till.


•I skogarna kommer vi att få hjälp av Skogssällskapet under våren.


•Har träd från samfälligheten fallit på din fastighet och du önskar att de tas bort så kontakta skogen@vastanvik.se. Om du vill behålla träden till ved är det OK. I annat fall forslar vi bort de så fort vi hinner. Riset från dessa träd ska läggas så vi enkelt kan transportera bort det.


•Skador som åsamkats av träd som fallit från samfälligheten ersätts inte av föreningens försäkring. Kontakta i dessa fall det egna försäkringsbolaget oavsett vad som skadats.


•Behöver du hjälp med nedfallna träd på din tomt? Inom området finns  JA Gräv & Schakt AB,  0735334722 som anlitats av flera och vi är även kund hos Brinkhage www.brinkhage.se. Rotvältor kan oftast vändas tillbaka – fråga entreprenören! Observera att inga rotvältor får läggas på risupplagen.2019-01-08


Igår kväll var Västanviks området avmarkerat på Vattenfalls avbrottskarta och elen bör vara tillbaka. Det finns ingen ny information idag. Tänk på att alla kablar är nu strömförande - även de som ligger på marken!


Just nu (kl 10:15) är det +2 grader, regn och ingen blåst i Västanvik.


Följ gärna rapporteringen från boende i FB-gruppen Västanviks vänner!

2019-01-04


Alla vägar är nu framkomliga. Det är fortfarande strömlöst och Vattenfall beräknar med att vara klara den 10/1. Mobilnätet fungerar nu.


Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som hjälpt till och gjort vägarna framkomliga!


Det återstår mycket arbete och vi vill varna för rotvältor som uppstått när träd blåst omkull - kan medföra livsfara!


-När ett träd faller omkull dras de flesta rötter upp, men en del finns kvar. När man kapar trädet kan spänningen slå tillbaka så att stubben ställer sig upp. Är man där under då kläms man, säger Katarina Ekberg på Skogsstyrelsens informationsenhet


Bertil har kontakt med vår konsult på Skogssällskapet för råd och stöd. Bertil nås på mailen

skogen@vastanvik.se
2019-01-03


Kontakta gärna styrelsen om hur läget ser ut och om någon behöver hjälp -maila till styrelse@vastanvik.se

Bilder för publicering här kan skickas till kassor@vastanvik.se


Magnus och Åsa Svensson har gjort en snabb inventering av fastigheterna (från vägarna, man har inte gått in på tomterna). Det finns nu en förteckning på adresser där det finns skador av nedfallna träd. Kontakta Magnus 0176 41147, Åsa 070 6941147 eller Maria 0708216085 om du är osäker på vad som hänt på din fastighet.2019-01-02 


Stormen Alfrida har drabbat Västanvik

Många träd har fallit och ligger på vägar, fastigheter mm. Vi vet ännu inte omfattningen men det pågår arbete med att få vägarna farbara. Huvudvägarna är nu framkomliga och imorgon fortsätter arbetet med stickvägarna. I området finns nedfallna elledningar – betrakta dem som strömförande – Vattenfall tar hand om elnätet. Just nu fungerar inte mobilnätet och det är strömlöst.


Bra om du har möjlighet att åka ut och kolla din fastighet – i annat fall försök få kontakt med någon närboende som kan kolla åt dig. Ser du skador men inte vet vem som äger fastigheten kontakta kassören 0708216085 eller kassor@vastanvik.se.


Följ gärna rapporteringen från boende i FB-gruppen Västanviks vänner.


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se