Ekonomi

Ekonomi

Årsmötesbeslut


Årsavgift

Årsavgiten fastställs för ett år i taget vid årsstämman i juni. Den består av avgift till Västanviks samfällighetsförening (Gemensamhetsanläggning 1) och avgift till vägen (Gemensamhetsanläggning 3).


Andra avgifter

I förekommande fall finns också avgift där gemensam avlopps förening finns, exempelvis GA 2. Detta är egna föreningar med egna avgifter, dessa är inte en avgift fakturerad från Västanviks Samfällighetsförening.


Skulder

Ej betalda avgifter lämnas över till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Aktuella avgifter 2020

GA1 (Tomten)     3 500 kr förfaller till betalning 2020-07-31

GA3 (Vägen)      1 400 kr förfaller till betalning 2020-07-31


Nyttjanderätt för centrumanläggning avseende GA3:s medlemmar

är 1 500 kr/verksamhetsår.

Hamnavgifter 2020

Förfaller till betalning 2020-03-31

Platsens bredd

Vreta

Löta

Bomplats

tilläggs-

avgift

Extern avgift

2.0 m

400 kr2.0 m

400 kr


400 kr

2000 kr

2.5 m

575 kr


400 kr

2500 kr

3.0 m

750 kr


-

3000 kr

Bank & Betalning

Föreningens organisationsnummer: 717902-5726

Giro

Alla inbetalningar skall ske till:


Bankgiro 5062-8353

Bank

Föreningens bokföring sker i Swedbank genom elektronisk bokföring.

Swish

123 189 22 49

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se