Förvaltning

Förvaltning


I Västanviks Samfällighetsförening ingår drygt 450 fastigheter. Inom området finns två hamnanläggningar. En i Lötaviken som är en del av Infjärden och en i Vretaviken

 

Till området hör  en centrumanläggning med tillhörande klubbhus, boulebana, tennisbana och poolområde med 25 meters bassäng och barnpool som får disponeras av medlemmarna i GA:1.


Västanvik har 22 km vägar inom området. Alla vägarna är grusvägar och enskilda vägar som sköts av Västanviks samfällighetsförening.


Vi har en landareal på totalt 220 hektar. Av denna areal är 132 hektar skogsmark, 49 hektar åker och betesmark samt 40 hektar övrig mark (kärr, berg, vägar, kraftledningar mm).

 

Området har ett eget vattennät med sommarvatten samt två vattenverk.

Gemensamhetsanläggningar inom Västanviks område


GA:1 - Tomten

Tomtsamfällighet sk LGA samfällighet som har till uppgift att förvalta all mark som inte är vägmark, dvs parkmark och skog samt strövområden.


Härutöver ska GA:1 även förvalta, driva och bevara hamnarna vid Vreta respektive Lötaviken, poolen, klubbhus, tennisbana, fotbollsplan, lekpark, samt vattenverken med distributionsnät fram till samtliga fastighet som var anslutna till GA:1.


GA:3 - Vägen

Vägförening enligt lagen om enskilda vägar EVL.


GA:1 och GA:3 är fusionerade men med separata ekonomier.


GA:2 - Avloppssamfälligheten

Avloppslösning för enskilda fastigheter i närheten av vattentäkterna. GA:2 är inte en del av Västanviks Samfällighetsförening. Fastigheterna ingår för övrigt i GA:1 och GA:3.

Anmälan om ägarbyte och adressändring


Tänk på att anmäla ägarbyte till samfälligheten när du säljer din fastighet.


Ändring av adress (även epost) ska anmälas skriftligen till ansvarig för medelemsregistret medlemsregister@vastanvik.se.Arbetslag


Vårt område är indelat i olika arbetslag som bland annat ansvarar för att midsommarstången kläs.


Klicka på länken för att komma till listan med information om i vilket arbetslag just din adress tillhör.


Lista arbetslag


2018 arbetslag A

2019 arbetslag B

2020 arbetslag C

2021 arbetslag D

2022 arbetslag E osv.

Anmälan av e-postadress

 
 
 
 

               Stadgar

               GDPR

Karta över Västanvik som PDF-fil. klicka på länken nedan för att öppna upp och ladda ner en karta över Västanvik som PDF.


Visa Kartlänk

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se