Tennisbana

Tennisbana


Tennisbanan är en utomhusbana som finns 300 meter från klubbhuset på Båtsmansvägen.


Banan är en asfaltsbana med acrylotexbeläggning. Runt banan har vi ett cirka 3 meter högt stängsel.


Föreningen ser till att bokningslista, tennisnät, domarstol samt parkbänkar är på plats inför varje säsong.


Tennisbanan är till för dig som är medlem i GA1


Bredvid ingången finns det rinnande vatten samt ett eluttag.


Tennisbanan bokas på anslagstavlan vid banan. Du kan (bara) boka en timme åt gången och får inte teckna en ny tid förrän du har spelat klart.


Banan hålls normalt öppen från den 1 maj till den 15 oktober. Tennisplanen är olåst under den öppna delen av säsongen.


Tennisbanan är mycket välbesökt under sommartid så det finns all anledning att boka banan i god tid.
Kuriosa

Varför räknar man som man gör i tennis?


När man spelade tennis med handflatorna på bestyckade örlogsfartyg i brittiska flottan räknade man poäng efter kanonkulornas vikt i skålpund. En kulas vikt motsvarade en poäng. Alltså hade örlogsfartygen 15, 30 och 40-pundare


Deuce kommer från franskans "deux", det vill säga två. Två som delar på två får en poäng var, alltså lika.


Ordet ”Love” (noll) kommer eventuellt från franskans l’oeuf (ägget), som till formen ser ut som en nolla. Men som engelsman hade man sannolikt svårt att uttala ordet, så då blev det ”love”, enligt sägnen

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se