Boulebana

Boulebanor


Våra två boulebanor ligger bakom klubbhuset. Varje bana är 15 gånger 4 meter.Boule-regler

Boule Petanque spelas av två lag (trippel, dubbel eller singel). Det

får inte finnas mer än 12 klot på marken. I singel- och dubbelspel har

varje spelare tre klot o0ch i trippel två klot.


Spelarna använder metallklot (boule), markeringskulan är av trä och kallas

"lillen".


Startande lag utses genom lottning. Någon i detta lag väljer och

ritar upp en cirkel (35-50 cm i diameter) som utspelsplats. Båda

fötterna måste vara innanför cirkeln när man kastar och stå kvar tills

dess klotet nått marken.


Samma spelare som ritade cirkeln kastar ut lillen mellan 6-10

meter (minst 1 m från eventuellt hinder).


Därefter kastar han sitt klot så nära lillen som möjligt.


En spelare ur det andra laget går nu in i cirkeln och försöker kasta

sitt klot närmare lillen eller krocka bort motspelarens klot. Klotet

närmast lillen leder.


Sedan är det en spelare i det icke ledande lagets tur att kasta tills

dess hans eget lag får ett klot närmare lillen o.s.v.


När båda lagen kastat alla sina klot räknas poängen. En poäng får

det klot som ligger närmast lillen. Har samma spelare eller lag flera

klot närmare lillen än motståndarna, får man ytterligare ett poäng för

varje sådant klot.


En spelare från det laget som vann senaste omgången ritar nu upp

en ny cirkel på den plats lillen ligger och kastar på nytt ut lillen 6-10

meter från ringen. Spelet pågår tills något lag uppnått 13 poäng.


Att lillen träffas av något klot har ingen betydelse.


Lycka till!


Våra två boulebanor ligger bakom klubbhuset. Varje bana är 15 gånger 4 meter.


Regler

Boule Petanque spelas av två lag (trippel, dubbel eller singel). Det

får inte finnas mer än 12 klot på marken. I singel- och dubbelspel har

varje spelare tre klot och i trippel två klot.


Spelarna använder metallklot (boule), markeringskulan är av trä och kallas

"lillen".


Startande lag utses genom lottning. Någon i detta lag väljer och

ritar upp en cirkel (35-50 cm i diameter) som utspelsplats. Båda

fötterna måste vara innanför cirkeln när man kastar och stå kvar tills

dess klotet nått marken.


Samma spelare som ritade cirkeln kastar ut lillen mellan 6-10

meter (minst 1 m från eventuellt hinder).


Därefter kastar han sitt klot så nära lillen som möjligt.


En spelare ur det andra laget går nu in i cirkeln och försöker kasta

sitt klot närmare lillen eller krocka bort motspelarens klot. Klotet

närmast lillen leder.


Sedan är det en spelare i det icke ledande lagets tur att kasta tills

dess hans eget lag får ett klot närmare lillen o.s.v.


När båda lagen kastat alla sina klot räknas poängen. En poäng får

det klot som ligger närmast lillen. Har samma spelare eller lag flera

klot närmare lillen än motståndarna, får man ytterligare ett poäng för

varje sådant klot.


En spelare från det laget som vann senaste omgången ritar nu upp

en ny cirkel på den plats lillen ligger och kastar på nytt ut lillen 6-10

meter från ringen. Spelet pågår tills något lag uppnått 13 poäng.


Att lillen träffas av något klot har ingen betydelse.


Lycka till!

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se