Start

Välkommen till

Västanviks Samfällighetsförening!I menyerna ovanför kan du läsa om allt som rör Västanviks Samfällighetsförening. Du hittar bland annat information om förvaltning, centrumanläggningen, grönområden, hamnar, vägar, skogen, vatten och mycket annat.
            NYHETER

2020-10-23


Information om trädmarkering


Läs här

2020-10-15


Lägesrapport VA-utbyggnad


Läs här

2020-10-14


Anmäl e-postadress 


Fastighetsägare har möjlighet att få all sin post från samfälligheten per e-post - årsmöteshandlingar, fakturor mm. Anmäl din epostadress med kontaktformuläret som finns


Här

2020-10-09


Centrumanläggningen - 


 Vill du vara med och utveckla centrumanläggningen? Kontakta centrumansvarig!


Läs här

2020-09-23


Parkslide - invasiv växt som kan ta över trädgård....


Läs här

2020-09-19


Astrids kyrkväg - Slyröjd


Läs här

2020-08-09


Risupplag Dämrudevägen

Fredag eftermiddag dumpades den här säcken på risupplag vid Dämrudevägen.

Om någon känner igen glasfibersäcken, full med trädgårdsavfall, så är det önskvärt att den hämtas och förslagsvis transporteras till närmaste återvinningsstation.

 
2020-07-29


Handpump finns vid Södra vattenverket vid MorkullevägenOm det blir strömavbrott eller tekniska problem vid vattenverken finns möjligheter att hämta vatten vid en handpump ur vår vattentäkt vid södra vattenverket.

Pumpen finns vid Södra Vattenverket vid Morkullevägen, till vänster om verket i grussträngens förlängning. 


2020-07-20


Inseglingsrännan till Vretaviken - stenarna tagits bort


Läs här

2020-07-13


Slyröjning mellan Bryggvägen till Fasanvägen......


Läs här

2020-06-17


Risupplag Lötaviken -miljöfarligt avfallLäs här

2020-06-08


Djurhagarna iordningställda...... 


Läs här

2020-04-26


Info angående brev om marklov från kommunen till enskilda fastighetsägare


Fastighetsägare som är delägare/grannar till skogsföreningen har fått en kungörelse från Norrtälje Bygg och miljökontor. Västanviks samfällighetsförening/skogsförening har ansökt om förnyat  5-årigt marklov för att sköta skogen vilket nu är beviljat. Det betyder att föreningen inte behöver ansöka hos kommunen om varje enskild insats vi gör för att ta ned ett träd eller för röjning på föreningens mark som vi finner nödvändig för att upprätthålla en god miljö. Föreningen anlitar Skogssällskapet som konsult för större ingrepp.


2020-04-04


Lägesrapport VA utbyggnad


Läs här

Kontakta oss


Kontaktinformation om styrelsen och våra entreprenörer


Läs här


Kontaktformulär hittar du

på den här sidan


Driftsinformation

Status

Information

Kiosk


Stängd
Pool


Stängd
Sommarvatten - Norra


Stängt

 till 30 april 2021Sommarvatten - Södra


Stängt

till 30 april 2021Tennisbana


Öppen
Hamn - Vretaviken


-

Mindre platser ledigaHamn Lötaviken


-

Inga platser lediga

2020-01-20


Vision Västanvik

Vill du vara med och påverka och utveckla Västanvik? Vision Västanvik söker intresserade medlemmar!

Läs här

2020-07-29

Månadens bild 2020!


Ladda upp din bästa bild från Västanvik och skicka till kassor@vastanvik.se

En bild per person och månad, inga bildmontage. Lämna uppgift om fotograf, datum och plats i Västanvik. Skriv gärna något om bilden.


Den bästa bilden väljs ut av webbansvarig och publiceras här på hemsidan som Månadens Bild och som profilbild i FB-gruppen Västanviks vänner.
Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se