Bra att veta

Bra att veta

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti för att skydda vilda däggdjur och fåglar


Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Det här innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad (lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter).


Vår hundpolicy i Västanvik:


  1. Hundar ska vid promenad alltid kunna hanteras som om de vore kopplade inom Västanvik, varför koppling av hund rekommenderas.
  2. Hundar får inte vistas bland badande på allmäm badplats.
  3. När hund inte hålls kopplad, tex inom den egna tomten bör den ha halsband på sig med ägarens namn och telefonnummer.
  4. Avföring från hund ska plockas upp om den ligger på eller i direkt anslutning till stigar, vägar, parkeringsplatser etc.
  5. Hundar får inte vistas innanför staketet till poolen, gräsmattorna mellan pooler och omklädningsrum.


Annonsering på våra anslagstavlor


Vid våra brevlådor finns anslagstavlor  avsedda för information till boende inom Västanviks Samfällighetsförenings område.


  • Annonsering från från kommersiella aktörer är Ej tillåtet


  • Annonser där tex möbler, cyklar, mm säljes av boende är tillåtet


  • Alla anslag ska datummärkas med det datum som det anslås.


  • Anslagen får sitta uppe i två månader. Den som har anslagit tar även bort anslaget efter senast tre månader.


Allmän information som anslås av styrelsen omfattas inte av denna regel då den informationen behöver finns tillgänglig längre än två månader.Centrumanläggning

Endast medlemmar i GA1 (”Tomten”) samt medlemmar i GA3 som betalt tilläggsavgift som får nyttja centrumanläggningens faciliteter såsom pooler, tennisbana, fotbollsplan o dyl.Diken och vägtrummor

Respektive fastighetsägare skall se till att diken och vägtrummor mellan tomtgräns och väg hålls rensade.Eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område såsom Västanvik, är förbjuden under tiden 1 april - 30 september. OBS! Gäller även eldning i tunna.


Valborgsmässoeldar är alltid tillåtna om det inte är eldningsförbud enligt brandriskprognosen. För att få reda på om Räddningstjänsten tillåter eldning eller inte ring 0176 28 42 00 och lyssna på brandriskprognosen för dagen.


Eldning på föreningens ängsmark är ej tillåtet utan styrelsens tillstånd.


Att elda avfall som exempelvis hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är alltid förbjuden.


Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifterFör mer information klicka på denna länk.


Här finner du kommunens lokala föreskrifter.Fordonstrafik

Kör varsamt - 30 km/tim på föreningens vägar! Tänk på cyklande och lekande småbarn och gående. Alla skall känna sig trygga på våra vägar oavsett om man går, kör bil eller cyklar.


All bil-, motorcykel-, moped- eller fyrhjulingskörning är förbjuden på områdets stigar och skogsvägar.


För allas säkerhet är bil-, motorcykel-, moped- eller fyrhjulingskörning samt cykling är förbjuden inom klubbhusområdet.


Kvällspromenader

Förlägg gärna  kvällspromenaden förbi vår centrumanläggning för att på så sätt möjligen förhindra att skadegörelse sker. All skadegörelse polisanmäls


Sommarvatten

Stäng av kranen till sommarvattenkranen vid fastighetsgränsen när ni lämnar stugan. Risk för att läckage kan uppstå.


Spara på vattnet! Det är förbjudet att fylla pooler och dammar samt bevattna gräsmattor eller trädgårdsland med föreningens dricksvatten.

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se