Hamnar

 Hamnar

2020-12-19


Omfördelning av båtplatser i Vretahamnen, uppdaterade ordningsregler och policy samt blankett för intresseanmälan till båtplats


Intresset för båtlivet har ökat markant i spåren efter Coroanapandemin och den sedan tidigare långsiktiga trenden går mot att båtägarna skaffar större och större båtar. Detta har lett till att hamnen har kö till 3,0 och 2,5 meterplatser men överskott på 2,0 metersplatser.


Styrelsen har därför beslutat att omdisponera bryggorna så att vi får fler 2,5 metersplatser och färre 2,0 metersplatser i hamnen genom att lägga om platserna på 200 bryggan som idag har 2,0 metersplatser till 2,5 metersplatser.

Detta kommer innebära att det blir 8 färre platser i hamnen men att vi får en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på båtplatser av olika storlekar.


Samtliga platser på 100- och 200 brygga kommer att ses över och åtgärdas vid behov så att alla platser får en god standard.


Styrelsen har även beslutat om en policy för tilldelning av båtplatser för att få god ordning och tydlighet kring dessa frågor samt tagit fram förbättrade hamnregler och båtplatskontrakt.


De nya båtplatskontrakten kommer att succesivt ersätta de nuvarande.

Inför båtåret 2021 tvingas vi att införa 25 % moms för våra externa kunder. Till  ordinarie avgift kommer alltså moms läggas till.


Styrelsen


Här hittar du


                 Hamnregler


                 Turordningsregler


                 Intresseanmälan båtplats/byte
Bryggan i Lötaviken
Rampen i Vretahamnen

 Nyheter

Inseglingsrännan till Vretaviken   2020-07-20

           

Nu har flera stenar i inseglingsrännan till Vretaviken tagits bort. En pråm med lyftkran ägnade några timmar att flytta undan dessa.

Den största var svår att lyfta, flera försök fick göras innan den kunde flyttas ifrån det utmärkta området.

Nästa säsong undersöks farleden på nytt så att prickarna kan justeras till säkert läge.


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se