Styrelse

Styrelse 2020


Ordförande

Stefan Artmark


Sekreterare

Weronica Furusand


Kassör

Maria Mattsson


Centrumanläggning

Ninni Thunberg


Vatten

Lars Brolin


Vägar

Fredrik Händel


Hamnar

Johan Rudefors


Grönområden

Roine Bengtsson


Skogen

Ola Theander


Suppleanter

Torgny Nordin

Biträder skogs- och grönområdesansvarig


Birgitta Joelsson - medlemsregisteransvarigAdress

Västanviks samfällighetsförening

c/o Stefan Artmark

Åbergssonsväg 11

170 77 Solna

Revisorer

Dan Törnsten, revisor

Alf Dahlström, revisorsuppleant


Valberedning


Styrelsen väljs av stämman. Stämman är din möjlighet att utöva din demokratiska rätt ock göra din röst hörd.


Styrelsens arbete är att förvalta våra gemensamhetsanläggningar såsom vägar, klubbhus, hamnar och pool samt och vår gemensamma mark.


Vi är alltid intresserade av att få information om nya potentiella styrelseledamöter som är intresserade av att delta i förvaltningsarbetet.


Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet är du välkommen att meddela valberedningen ditt intresse.


Sammankallande för valberedningen är

Olle Jansson

valberedning@vastanvik.se
Kontakta styrelsen

 
 
 
 

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se