Vision Västanvik

  Vision Västanvik

Vid samfällighetens årsstämma 2013 väcktes ett förslag från styrelsen om att bilda en grupp under benämning Vision Västanvik.

 

Därefter har en grupp bestående av några (8-10) frivilliga personer som varit med från början träffats några gånger per år. I början lades mycket tid på eventuell utökad byggrätt förknippad med utbyggnad av vatten och avlopp.

 

Vision Västanvik är en mycket viktig funktion för alla nu boende och även kommande generationer. Var står vi om 10-20 år, hur vill vi att området utvecklas? 

 

Alternativet är att gruppen arbetar med frågor i närtid. Förvaltningen är styrelsen tillsatt att sköta.

Vision Västanvik ska tänka fritt och stort, vara visionärer just som i namnet Vision. Gruppen är en länk mellan styrelsen och medlemmarna. Hur vill vi utveckla området i framtiden. 

 

En styrelse behöver input för att blicka framåt. Med det som finns stöd för och önskemål från medlemmarna.  Då behöver vi verkligen Vision Västanvik. Styrelsearbetet idag består mest av förvaltning vilket är det viktigaste, men någon måste se runt hörnet. Det vill vi ha hjälp med av Vision Västanvik.

 

Några exempel:

  • Ska vi börja sälja tomter för utbyggnad och förtätning?
  • Vad finns för möjlighet att ändra runt klubbhuset?
  • Ska vi bygga en maskinhall för våra maskiner mer centralt än Åkeröladan?
  • Höja vattennivån i Tillsmaren så den inte växer igen om 10 år. Behöver vi den vattenresursen då? Är vattendomen från 1939 fortfarande aktuell
  • Utbyggnad av våra hamnar, kanske en miljödepå, belysning, el på bryggor?
  • Belysning på våra vägar eller endast vid de större korsningar, postlådorna eller inga alls.
  • Beläggning på våra stora vägar.
  • Hur vill vi att skog och mark ska skötas? Parkliknande eller mer vildvuxet, plantera skog på ängar som inte används.
  • Ska vi gynna djur och växt livet eller vill vi öppna upp och driva jordbruk/skogsbruk med maximal ekonomisk vinning och därmed en hög miljöpåverkan? 
  • Påverka kommunen att planera för en liten affär/dagis, seniorboende.

 

Ja det finns väldigt mycket att hitta på.

 

Just nu är det utbyggnad av vatten och avlopp som är aktuellt.

Men vad är viktigt om 10-20 år? Det kan vi aldrig veta men vi kan ha en vision.

 

Vad är viktigt för medlemmarna?

 

Det vi saknar är nyligen inflyttade, yngre personer och kvinnor.

 

Känner du att du vill vara med och bidra till vår Vision är du välkommen kontakta

 

Olle Jansson   olle-jansson@live.se               070 587 03 44

Mötesanteckningar


2019-08-31


2020-01-18

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se