Klubbhus

Klubbhuset


Allmänt

När den egna stugan inte räcker till finns det möjlighet att låna klubbhuset vid t ex större privata fester eller andra privata arrangemang. Lokalen har stolar, bord och porslin etc. för upp till ca 60 personer. Klubbhuset går att låna/hyra året om i och med att vi har indraget vintervatten.


Kostnad

Att låna klubbhuset är gratis för dig som tillhör Västanviks Samfällighetsförening (GA1). För de medlemmar som endast ingår i GA3 tar vi ut en avgift.


Utrustning

I köket hittar du kastruller, porslin, glas, kaffekoppar, termosar, bestick m.m. I köket finns det även kaffekokare, vattenkokare, kyl/frys, spis med dubbelugn samt diskmaskin.


Föreningen tillhandahåller maskindiskmedel, handdiskmedel, toalettpapper samt pappershanddukar.

I klubbhuset finns det två vakuumtoaletter strax innanför entrén.


I storstugan finns det fem soffor och fåtöljer samt en öppen spis.


Klubbhuset värms upp med hjälp luftvärmepumpar.


Boka

Om du vill boka klubbhuset eller har frågor ska du kontakta Åsa Svensson på boka@vastanvik.se eller 070-694 11 47.


Observera att klubbhuset inte går att låna/hyra på midsommarafton.


 

Regler för utlåning/uthyrning av klubbhuset

Klubbhuset lånas/hyrs ut enligt följande principer:

  1. Medlemmar i Västanvik Samfällighetsförening (GA1) för medlemsaktiviteter samt för medlemmars privata arrangemang. (Styrelsemöte e dyl. inom Västanviks Avloppssamfällighet samt Västanviks Skogsförening räknas som medlemsaktivitet.)
  2. Medlemmar i Västanvik Samhällighetsförening (GA3) för medlemsaktiviteter samt för medlemmars privata arrangemang.
  3. Medlemmar i Västanvik Samfällighetsförening (GA1 och GA3) för verksamhet på ideell eller likvärdig grund som inte är verksamhet enligt pkt 4 (arrangemang för idrottsförening räknas som ideell verksamhet).
  4. Försäljning och liknande kommersiell verksamhet ska godkännas av styrelsen.


Styrelsen kan när som helst avboka ett arrangemang som ej anses lämpligt, i allt för stor omfattning utestänger utnyttjande enligt 1 ovan eller inkräktar på tid för årsstämma e dyl.


Tider

Klubbhuset disponeras normalt från kl. 12.00 ena dagen till kl. 12.00 dagen efter. Erforderlig tid uppges vid bokning så att tider ej onödigtvis blockeras. Olika arrangemang ska i största möjliga omfattning ta hänsyn till varandra.


Övernattning

Övernattning i klubbhuset är inte tillåtet. Övernattning i samband med arrangemang får göras i husvagn, husbil eller tält på området.


Annonsering/Reklam

Annonsering eller reklam för arrangemang vid klubbhuset får ej ske utanför Västanviksområdet.


Kostnader

För nyttjande enligt punkt 1 ovan disponeras klubbhuset utan kostnad året runt.

För nyttjande enligt punkt 2 + 3 ovan; är avgiften 1 000 kr per påbörjad 24-timmarsperiod. Under fredagar, lördagar och söndagar under juni – augusti är avgiften 2 000 kr per påbörjad 24-timmarsperiod.


För nyttjande enligt punkt 4 ovan ska styrelsen ta ställning till lämpligt hyreskontrakt med beaktande av medlemmarnas nytta och intresse för verksamheten samt förväntat slitage och uppkomna driftskostnader på anläggningen.


Bokning

Bokning av lokalen görs i turordning som de anmäls. Bokning får göras upp till ett år i förväg av medlem för aktivitet enligt punkt 1. Bokningar för andra arrangemang får göras för 6 månader i förväg.


Avbokning

Avbokning av lokalen om den ej ska användas ska ske snarast. Om avbokning sker senare än 14 dagar innan utgår en avbokningsavgift på 300 kr för punkt 2, 3 och 4 ovan. Vid uppenbart missbruk kan uthyrning nekas i framtiden.


Deposition

Vid uthyrning lämnas i samband med uthämtning av nyckel en deposition på 500 kr. Depositionen återfås efter att nyckel återlämnats och klubbhuset har befunnits vara städat och utan skador.


Nyckel och larmbricka

Nyckel och larmbricka lämnas ut av Åsa Svensson och återlämnas enligt dennes anvisningar.

  • Borttappad nyckel ersätts med 1 000 kr.
  • Borttappad larmbricka ersätts med 1 000 kr


Städning

Lokalen lämnas i väl städat skick. Brister i städning kommer att påtalas och om rättelse ej sker omedelbart kommer städning att utföras och debiteras den som hämtat ut nyckeln med 350 kr per timme, minimiavgift 500 kr.


Skador

Skador som uppstår under tid då lokalen disponeras ersätts av den som hämtat ut nyckeln.


Lekplatsen

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se