Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll


Härnedan finns protokollen från Årstämman i Västanvikssamfällighetsföreningen samt Västanviks Skogsförening för nerladdning i sin helhet.

Protokollen  finns även uppsatta vid klubbhuset.


2020

Protokoll från Samfällighetens årsstämma

Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2019

Protokoll från Samfällighetens årsstämma

Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2018

Protokoll från Samfällighetens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2017

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2016

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


Bilaga 1 - Motioner

Bilaga 2 - Framställningar


Bilagorna är de samma för bägge årsstämmoprotokollen. Till åsstämman för skogen fanns inga motioner samt att alla framställningar inte avser skogen.


Protokoll från Extra stämman 19/11 Samfällighetsföreningen


Protokoll från Extra stämman 19/11 Skogsföreningens årsstämma


2015

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2014

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2013

Protokoll från Samfällighetsförenings årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2012

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2011

Protokoll från Samfällighetsföreningenss årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2010

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma


2009

Protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma


Protokoll från Skogsföreningens årsstämma

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se