2018-06-01 Vilket arbetslag klär midsommarstången i år