2018-03-18 Val av styrelse 2018-19

Val av styrelse 2018-2019!

2018-03-18


I år behöver vi fylla på i styrelelsen för Västanviks Samfällighetsförening.


Inför årsmötet 2018 har vi i valberedningen fått besked om att vi har flera avgångar från styrelsen.


De som avgår är:


Jan Alexanderson - Ordförande

Mikael Prinzell - Vice ordförande

Elisabeth Tärndal - kassör

Maik Tegge - Ordinarie ledamot (hamnkapten)

Inga Westerlund - suppleant (medlemsregistret)


Nu behöver vi fylla på med personförslag inför årsmötet så att vi får ett bra styrelsearbete för 2018 och framåt.


Era krafter behövs!


Exempel på vad man jobbar med i styrelsen, och kompetenser som kan vara bra i styrelsearbetet: skogen, sommar- och vintervägarna på området, grönområden, centrumanläggningen (med pool, fotbollsplan, klubbhus, tennisbanan m.m.), ekonomi/redovisning, kontakt med kommunen, kontakt/upphandling med/av entreprenörer och leverantörer, hemsidan, båthamnarna, badplatsen.


Vi har några bra förslag på möjliga nya styrelsemedlemmar (bl a kassör) men vi behöver fler. Anmäl ditt intresse eller kom med frågor/förslag!!


Kontakta sammankallande i valberedningen via e-post eller telefon:

Olle Jansson: olle-jansson@live.se, 070-587 03 44


eller någon av de andra i valberedningen:


Annelie Magnuson: 073-510 85 60

Arne Hasselblad: 070-742 23 22Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se