Risupplagen

RISUPPLAG LÖTAVIKEN                                                                        2020-03-21         2020-03-21


Efter vinterns flisning vid vårt risupplag kvarlämnade entreprenören tyvärr en hel del material. Därmed upplevdes hela området som skräpigt och svårtillgängligt.

I nära samarbete med vår entreprenör och samarbetspartner Gräddö Schakt har nu området städats och överblivet material eldats upp.

Den vänstra delen av risupplaget är tillsvidare avgränsad då det under våren kommer sättas upp ett nytt stängsel. Så fort det är klart kommer även denna del vara tillgänglig för avlämning av ris och stockar.

Löta flis3
Lötaviken20200320_115655
Lötaviken20200310_143507
Lötaviken20200310_143526

Bilder Roine Bengtsson

Grönområdesansvarig


Risupplag

2019-01-07


Båda risupplagen är öppna - Löta och Dämrudevägen. Endast stamvirke och grenar får läggas på upplagen! Inga rotvältor!

Tänk också på att lägga riset längst in!


Det är förbjudet att placera utanför tomgräns ris på föreningens vägmark då detta blir ett hinder för bla sopbilar och andra transporter som måste fungera inom området.


Under vintern drabbas även snöröjningen av ris och sly som ligger längs vägarna.


Varje fastighetsägare kan själv deponera sitt ris på någon av föreningens två risupplag som finns intill parkering vid Lötaviken samt vid Dämrudevägen.


Läggs riset på dessa två platser ser föreningen till att riset flisas och intäkterna tillfaller föreningen.


Det är inte ok att lägga ut sitt ris på samfälldmark.

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se