Skogen

Skogen

Kontaktinfo för skogsansvarig

Västanviks samfällighetsförening har en landareal på totalt 220 hektar.


Av denna areal är 132 hektar skogsmark, 49 hektar åker och betesmark samt 40 hektar övrig mark (kärr, berg, vägar, kraftledningar mm).


Skog

Av skogsarealen är huvuddelen av träden mellan 30-70 år gamla (64 %). Skogen består av 61 % gran och tall samt resten är lövskog.


Planen

Som grund för förvaltningen av skogen finns en skogsbruksplan som togs fram 2005.


Period

Planen är en rullande 10-årsplan och redovisar förslag till åtgärder avseende avverkning (gallring) och skogsvård (planering och röjning).


Entreprenör

För närvarande är Skogssällskapet i Norrtälje vår entreprenör för skogsbruket.

2019-04-10

Upprensning efter Alfrida

Vecka 16 påbörjas röjning efter stormen Alfrida framfart. Arbetet kommer att utföras  med skogsmaskiner i skogsområdena och manuell röjning där marken  är känslig och utrymmet är begränsat, främst runt vägar och bebyggelse. Arbetet kommer även att utföras nattetid i skogsområden och efter Astrids kyrkväg. Vid en första besiktning av skadorna beräknas att mellan 700 och 1000 kubikmeter har välts omkull i vårt område. Arbetet utförs i Skogssällskapets regi.


Kontaktinfo till Skogsansvarig


skogen (at) vastanvik.se

Bra att tänka på när du fäller träd


Klicka på länken nedan för Regler och tips när du behöver fälla ett träd på din tomt.

 

Trädfällning


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se