Hamnar gammal

Hamnar


I Västanvik har vi två hamnar, en i Infjärden (Lötaviken) och en i Östersjön (Vretahamnen)


Hamnarna är i första hand avsedda för Västanviks samfälllighets medlemmar (GA:1).


Platserna är även tillgängliga för hyresgäster som inte är boendes inom samfälligheten. Då mot en förhöjd avgift.


Är du intresserad? Kontakta då hamnansvarig hamn@vastanvik.se


Uppmärkning av boj

Du som har en bryggplats i någon av våra hamnar i Vreta- eller Lötaviken ombeds att se till att din boj är märkt med ditt bryggplatsnummer.


Uppmärkning av båt

Samtliga båtar som förvaras på land i Vreta- eller Lötaviken skall vara märkta med fastighetsbeteckning på ägarens fastighet.


Båtupptagningstrailer i Lötaviken

Det finns en ny båtupptagningstrailer i Lötaviken. Trailern  är fastlåst och har samma kod som till bommen i Vretaviken. Trailern får endast brukas i Lötaviken och får ej lämna hamnen.


Vagnar till bryggorna i Vretahamnen

Vagnarna kan du använda till att enkelt få med din packning från bilen till båten.


Vagnarna är låsta med samma kod som till grinden. Låna dom gärna men tänk på att ställa tillbaka dem så att alla lätt kan använda dem.


Koder

Om du av någon anledning anser dig behöva koden till bommen eller bryggorna i Vreta, men inte nåtts av information om dessa koder på grund av att du inte hyr båtplats i Vreta ombeds du kontakta hamnansvarig alternativt ordförande, se kontaktinformation
FARTBEGRÄNSNING 4 knop gäller i hela Vretaviken.


Båtar som ligger vid strand eller på ej avsedd plats omhändertas och bortförs av polis. Båtägaren får stå för kostnader som uppstår i samband med detta.


Sopor och avfall läggs i därför avsedda kärl, fiskrens skall tillbaka till naturen (havet).


På, invid och nära bryggor får du endast använda metspö om du ska fiska.


Slipen får endast användas av föreningens medlemmar.


Det åligger alla på hamnområdet att följa hamnkaptens anvisningar.

Bryggan i Lötaviken
Rampen i Vretahamnen

         Nyheter

Omfördelning av båtplatser i Vretahamnen, uppdaterade ordningsregler och policy samt blankett för intresseanmälan till båtplats.


Intresset för båtlivet har ökat markant i spåren efter Coroanapandemin och den sedan tidigare långsiktiga trenden går mot att båtägarna skaffar större och större båtar. Detta har lett till att hamnen har kö till 3,0 och 2,5 meterplatser men överskott på 2,0 metersplatser. Styrelsen har därför beslutat att omdisponera bryggorna så att vi får fler 2,5 metersplatser och färre 2,0 metersplatser i hamnen genom att lägga om platserna på 200 bryggan som idag har 2,0 metersplatser till 2,5 metersplatser.

Detta kommer innebära att det blir 8 färre platser i hamnen men att vi får en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på båtplatser av olika storlekar.

Styrelsen har även beslutat att se över samtliga platser på 100- och 200 brygga och åtgärda vid behov så att alla platser får en god standard.

Styrelsen har även beslutat om en policy för tilldelning av båtplatser för att få god ordning och tydlighet kring dessa frågor samt tagit fram förbättrade hamnregler och båtplatskontrakt.

De nya båtplatskontrakten kommer att succesivt ersätta de nuvarande.

Inför båtåret 2021 tvingas vi att införa 25 % moms för våra externa kunder. Vilket betyder  ordinarie avgift exkl. moms

Styrelsen

Inseglingsrännan till Vretaviken   2020-07-20

           

Nu har flera stenar i inseglingsrännan till Vretaviken tagits bort. En pråm med lyftkran ägnade några timmar att flytta undan dessa.

Den största var svår att lyfta, flera försök fick göras innan den kunde flyttas ifrån det utmärkta området.

Nästa säsong undersöks farleden på nytt så att prickarna kan justeras till säkert läge.


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se