2018-07-10 Vägtrummor och diken

Vägtrummor och diken

2018-07-10

Högtrycksspolning av vägtrummor har utförts och i anslutning till trummorna har det vid behov dikats och grävts undan bortspolade massor.


Arbete har utförts vid Sofiavägen, Dragonvägen, Stortorpsvägen (den avstängda delen vid bom), Mellanbergsvägen, Västanviksvägen, Båtmansvägen och Tjädervägen.


Inventering och planering pågår inför vinterns kompletterande dikning och högtrycksspolning av vägtrummor.


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se