2018-05-29 Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

2018-05-29

Valberedningens förslag som ligger med i utskicket, vilket kommer att nå er endera dagen via ordinarie postgång är inte längre aktuell.


Valberedningens nya förslag finner ni genom att

klicka här.
Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se