Hamnar

Hamnar


I Västanvik har vi två hamnar, en i Infjärden (Lötaviken) och en i Östersjön (Vretahamnen)


Hamnarna är i första hand avsedda för Västanviks samfälllighets medlemmar (GA:1).


Platserna är även tillgängliga för hyresgäster som inte är boendes inom samfälligheten. Då mot en förhöjd avgift.


Är du intresserad? Kontakta då hamnansvarig.


Uppmärkning av boj

Du som har en bryggplats i någon av våra hamnar i Vreta- eller Lötaviken ombeds att se till att din boj är märkt med ditt bryggplatsnummer.


Uppmärkning av båt

Samtliga båtar som förvaras på land i Vreta- eller Lötaviken skall vara märkta med fastighetsbeteckning på ägarens fastighet.


Båtupptagningstrailer i Lötaviken

Det finns en ny båtupptagningstrailer i Lötaviken. Trailern  är fastlåst och har samma kod som till bommen i Vretaviken. Trailern får endast brukas i Lötaviken och får ej lämna hamnen.


Vagnar till bryggorna i Vretahamnen

Vagnarna kan du använda till att enkelt få med din packning från bilen till båten.


Vagnarna är låsta med samma kod som till grinden. Låna dom gärna men tänk på att ställa tillbaka dem så att alla lätt kan använda dem.


Koder

Om du av någon anledning anser dig behöva koden till bommen eller bryggorna i Vreta, men inte nåtts av information om dessa koder på grund av att du inte hyr båtplats i Vreta ombeds du kontakta hamnansvarig alternativt ordförande, se kontaktinformationHamnregler

Endast föreningens medlemmar (eller av styrelsen godkända) får permanent förtöja vid bryggor eller tillhörande anläggningar.


Gästande båtar förtöjer vid ”gästbrygga”, som endast är avsedd för gäster.


Din båtplats får ej disponeras av annan person.


Båten skall vara väl förtöjd, dvs. fjädrande förtöjningar i för och akter.


Minst 2 rekorderliga fendrar på vardera sidan av båten. Båten ska vara länsad och under erforderlig tillsyn. Shakel, lina och framför allt fjädrar skall vara anpassade för båtens vikt.

 OBS säkerhets kedja måste finnas om fjädrar ger med sig.


Alla sorters vätskor skall förvaras i härför avsedda kärl på betryggande sett.


Båt som uppläggs på föreningens mark skall vara säkert stöttad, täckt och försedd med namnplåt.


Båt med bomplats (stenbryggan) skall ha 4 fjädrande förtöjningar.


Det åligger varje båtägare och medlem att vårda och akta föreningens utrustning och tillhörigheter.


Person som är vårdslös eller ej följer angivna regler sägs upp från hyrd båtplats.


Båtägare skall hålla sin båt i sjömässigt skick.


Båtägare skall anmäla skador som han/hon orsakat till styrelsen och sitt försäkringsbolag.


Båten skall vara ansvarsförsäkrad.


FARTBEGRÄNSNING 4 knop gäller i hela Vretaviken.


Båtar som ligger vid strand eller på ej avsedd plats omhändertas och bortförs av polis. Båtägaren får stå för kostnader som uppstår i samband med detta.


Sopor och avfall läggs i därför avsedda kärl, fiskrens skall tillbaka till naturen (havet).


På, invid och nära bryggor får du endast använda metspö om du ska fiska.


Slipen får endast användas av föreningens medlemmar.


Det åligger alla på hamnområdet att följa hamnkaptens anvisningar.

Bryggan i Lötaviken
Rampen i Vretahamnen

         Nyheter

Inseglingsrännan till Vretaviken   2020-07-20

           

Nu har flera stenar i inseglingsrännan till Vretaviken tagits bort. En pråm med lyftkran ägnade några timmar att flytta undan dessa.

Den största var svår att lyfta, flera försök fick göras innan den kunde flyttas ifrån det utmärkta området.

Nästa säsong undersöks farleden på nytt så att prickarna kan justeras till säkert läge.


Havstulpanvarning Vreta                2020-07-11


För att minska föroreningar med bottenfärger i Vretaviken kan man i stället skrubba av havstulpaner när de börja sätta sig på båtarna.

Genom Svenska Båtunionen har nu en mätplatta, placerats i Vretaviken. Den kallas för Vreta och kommer att avläsas samt rapporteras ca. en gång i veckan.

För du som önskar få en varning i mobilen ska du SMS:a ”havstulpan start” till 71120.

 

Intresserade kan också följa nedanstående länk och på en karta följa utvecklingen av havstulpanernas sättning.


https://batmiljo.se/havstulpanvarningen-2/hitta-karta/

 

På samma karta framgår spolplattor, t.ex. Östernäs Båtvarv. Där lyfter man upp båten och spolar av med högtryck.


Närmaste borsttvättar finns i Vaxholm.


Läs mer här

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se