Ris blir flis

Flisningen på Dämrudevägen påbörjades vid sjutiden på morgonen och det tog 15-20 minuter att fylla en container på 40 kbm. Containrar fylldes på i rask takt och efter tre timmars oavbrutet arbete flyttade flismaskinen till risupplag Lötaviken.

Med stor precision och snabbhet blev Lötavikens ris till flis. Två lastbilar med släp/växelflak körde containers till och från flismaskinen. Omlastning av containrar ägde rum i korsningen Gillbergavägen – Dämrudevägen för vidare transport till fjärrvärmeverket.Risupplag Dämrudevägen är tillfälligt avstängd pga pågående markarbeten. Medlemmar hänvisas tillsvidare till risupplag Lötaviken.

RIS BLIR FLIS


Den femte december kom äntligen flismaskinen till Västanvik!

Bilder Roine Bengtsson

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se