Röjning av gravfältetOch här börjar gravfältet se dagens ljus.FORNLÄMNING GRAVFÄLTET RÅDMANSÖ 48:1


Bilder från ett kraftigt igenvuxet gravfält

Men låt oss ta det från början......

Samling lördag 21 oktober kl 10 Västanviksvägen/Kvarnvägen

Uppgift: Röja sly, buskar och träd från blåmarkerat gravfält. Deltagarna börjar samlas. Efter upprop, arbetsfördelning och information om säkerhet påbörjas vårt Vikingaröj.

Efter några timmars idogt arbete blev det dags för lite förfriskningar. Det bjöds på kaffe, bröd och tre sorters kakor som lät sig väl smakas.

Med nya krafter fortsätter eftermiddagen med att dra fram stock och ris för bort-

forsling.

Dagen avslutas trivsamt med gemensam måltid i klubbhuset.

Ett stort och helhjärtat TACK till alla som med stor energi och gott humör genomfört ett mycket bra arbete!

Deltagare i namnordning är Ann-Sofie, Arne, Bertil, Björn, Britt-Marie, John, Krister, Kristina,

Kurt, Natalja, Nicolas, Olle, Pia, Roger, Roine (bakom kameran), Stefan, Sture, Tora, Torbjörn.


Bild och text: Roine Bengtsson, grönområdesansvarig.

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se