GRÖNPLAN

Grönplanen

På den här sidan kan du  ta del av aktuell Grönplan


Nedan ser du hur våra gemensamma marker är indelade i skötselområden/ avdelning. Varje avdelning har sina specifika förutsättningar och skötselinriktningar.

Grönplanen är inget helt statiskt instrument utan ska utvecklas under hand, men de stora dragen är angivna.

 

Kartan kan du ladda ner som .pdf via denna länk:

KARTASjälva planen laddar du ner här:

Grönplan för Västanvik


Och här laddar du ner bilagorna:

Avdelningsnr med önskad åtgärd

Avdelningsbeskrivning.


Vår ansökan om ett utlåtande från Skogsstyrelsen hittar du här:

Ansökan om  utlåtande inför marklov


Själva marklovet kan du ladda ner här:

Marklov


I grönplanen finns en del begrepp som förklaras här:

Förklaringar


Till marklovet hör också en karta:

Marklovskarta


Kommunstyrelsen har yttrat sig

Yttrande


PM om fornlämningar

PM
Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se