Björnloka

BJÖRNLOKA


Björnloka innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion). Förgiftningar genom förtäring av växten är inte kända. Att smaka en liten mängd kan betraktas som ofarligt.

Symtom vid hudkontakt:Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan komma efter flera dagars fördröjning och kan kvarstå i veckor, eventuellt även med ärrbildning och mörkfärgning av huden.


Tack till Annelie Magnusson och er alla som fäster min uppmärksamhet på förekomsten av Björnloka. Slå en signal så hjälper jag gärna till och tar bort dem.


Görla återvinning tar emot Björnloka om den levereras i en hel tät tillslutande plastsäck. Säcken läggs i containern för brännbart.


Roine Bengtsson

Grönområdesansvarig


Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se