Beteshagen

BETESHAGEN SÖDER OM LÖTA, SE BESKRIVNING NEDANFÖR  KARTAN


BETESHAGEN SÖDER OM LÖTA


Nu är hagen på plats!


Vi har anlitat Delka för de tunga arbetena, men de har kunnat använda vår traktor. Grönområdes- och  skogsansvarig har med hjälp av andra i styrelsen samt några andra medlemmar under tre helger kompletterat med avstängningar ned mot sjön och upprensning av äldre stängsel för att bl.a. återanvända delar av stängselmaterialet. Vår arrendator som slår vår ängar, Tommy Karlsson, är den som tillhandahåller kor till betet, detta år 16 kor och kalvar. Vi räknar med att korna ska gå i hagen från mitten av maj till ca mitten av september.

Korna dricker vatten ur sjön eller från diken, men behöver daglig tillsyn. Det får man gärna hjälpa till med. Under sommarmånaderna tror vi att vi kan få i hop ett gäng som delar på detta, anmäla er gärna till grönområdesansvarig. Under maj och tidig höst kommer vi att förlita oss på permanentboende och Tommy själv. Återkommer med mer info om detta. Det man gör är att gå ner till hagen och kollar att alla är på plats och mår bra, är det problem så ringer man Tommy.


Korna är redan på plats i delen närmast sjön. Elen är alltså på nu så man får en rejäl stöt om man tar i stängseltråden.

OBS! Tänk på att inte släppa in hundar i hagen, det kan sluta illa både för kor och hund! Vi kommer att sätta upp varningskyltar för eltråden.

Djur och människor får en rejäl stöt om man tar i tråden så informera era barn och håll i era jyckar när ni är i närheten.


Kartan ovan visar hagen och den går att förstora för att se bättre.


Det går en matarledning från elskåpet vid Åkerövägen, den kommer att hängas upp bättre framgent och grävas ner i vissa passager. Den gamla matarledningen ska vara kvar och nyttjas för kompletterande jordning, även den ska riggas upp bättre.


En boende på Åkerövägen ställer upp med ström till stängslet, det drar ström ungefär som en 60W-lampa.


Vi har ansökt om extra jordbruksbidrag för den utökade hagen. Får vi sk särskilt stöd pga att marken har inslag av lite rara växter kan vi få 2000 kr per ha, annars 1000 kr per ha. Vad det blir vet vi i höst.

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se