Aktiviteter

Våra djurhagar vid Lötaviken                                              2020-06-08


Under tre eftermiddagar samlades ett flertal medlemmar för att ställa i ordning våra djurhagar. Tillsammans har vi röjt sly- och gräs längs med några tusen meter stängseltråd. Trasig stängseltråd har reparerats och delvis ersatts med ny tråd. Nedfallna träd, efter stormen Alfrida, har sågats upp och transporterats bort till risupplag Lötaviken. Två nya tråg för vatten har kopplats in i fårhagen och en liten fördämning har skapats i kohagen för att underlätta kornas tillgång till källvatten.

Ett stort tack till alla er som med stor glädje under trivsamma former bidragit till ett mycket framgångsrikt arbete med att skapa bra förutsättningar för våra fyrbenta sommar- och höstgäster.

Varje dag serverade Britt-Marie Bengtsson mat och dryck till deltagarna som lät sig väl smakas.


Deltagare från vänster Erik Mattsson, sittande Sture Holm

och Arne Hasselblad, Kurt Bergström, Olle Jansson och

Stefan Artmark.

Fotograf Roine Bengtsson

Deltagare från vänster Jonas Odell, Stefan Thunberg, Stefan Artmark och Roine Bengtsson.

Fotograf Britt-Marie Bengtsson

Deltog utom bild gjorde även Lars-Gustav Gustavsson, Natalja Volkova och Anders Nordh.

Ett stort tack till alla för tre trivsamma minnesvärda dagar!

Roine och Stefan

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se