Aktiviteter

                                                                                                            2020-09-19                                                                                                                                                                                                                                                           Astrids kyrkväg - slyröjd


Erfarenhetsutbyte och samkväm efter några veckors arbete med att slyröja Astrids kyrkväg. Föreningsmedlemmar som deltog var Arne o Ingrid H, Torsten o Anita S, Kurt B, Stefan A, Elisabet o Hasse T, Britt-Marie o Roine B (fotograf). Deltog utom bild gjorde även Sture H, Thomas R och Jonas O.

Ett stort tack till alla frivilliga som deltog i arbetet med att slyröja Astrids kyrkväg.

                      

                                                                                                                   2020-07-13

Slyröjning


I veckan som varit har det utförts underhållsarbete längs med stigen mellan Bryggvägen till  Fasanvägen och Tyco Wallins väg. Medlem Torsten Sundstedt har längs med stigen tagit bort sly och säkrat en stigbredd om 2 meter. Tillsammans ägnade vi en del av söndagen till att forsla bort riset samt belägga vattensjuka avsnitt med grus. I veckan som kommer klipps gräset med traktor och tillkopplad  betesputs.

Fotograf och traktorförare:

Roine Bengtsson

                      

Våra djurhagar vid Lötaviken                                              2020-06-08


Under tre eftermiddagar samlades ett flertal medlemmar för att ställa i ordning våra djurhagar. Tillsammans har vi röjt sly- och gräs längs med några tusen meter stängseltråd. Trasig stängseltråd har reparerats och delvis ersatts med ny tråd. Nedfallna träd, efter stormen Alfrida, har sågats upp och transporterats bort till risupplag Lötaviken. Två nya tråg för vatten har kopplats in i fårhagen och en liten fördämning har skapats i kohagen för att underlätta kornas tillgång till källvatten.

Ett stort tack till alla er som med stor glädje under trivsamma former bidragit till ett mycket framgångsrikt arbete med att skapa bra förutsättningar för våra fyrbenta sommar- och höstgäster.

Varje dag serverade Britt-Marie Bengtsson mat och dryck till deltagarna som lät sig väl smakas.


Deltagare från vänster Erik Mattsson, sittande Sture Holm

och Arne Hasselblad, Kurt Bergström, Olle Jansson och

Stefan Artmark.

Fotograf Roine Bengtsson

Deltagare från vänster Jonas Odell, Stefan Thunberg, Stefan Artmark och Roine Bengtsson.

Fotograf Britt-Marie Bengtsson

Deltog utom bild gjorde även Lars-Gustav Gustavsson, Natalja Volkova och Anders Nordh.

Ett stort tack till alla för tre trivsamma minnesvärda dagar!

Roine och Stefan

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se