Grönområden

Kontaktinfo för grönområden

gronomraden (at) vastanvik.se

Grönområden

                  Nyheter

Tillsammans äger vi våra grönområden


Inom Västanviks fritidshusområde har vi stora gemensamma grönområden. Hur dessa områden ska skötas är bestämt i grönområdesplanen.


Det finns ett rikt djurliv inom område och även den del unika djurarter som Mnemosynfjäfjärilen. Det finns  flera fina stigar både mellan norra och södra delen av Västanvik men även inom respektive de. Stigarna är till för oss som bor i området för motion och rekreation som en löparrunda eller kvällspromenaden.l 

2020-11-02

Astrids kyrkväg


Arbetet med Astrids kyrkväg avslutas nu och återstående delsträckor  planeras genomföras under 2021.

Den nya beläggningen behöver sätta sig i lugn och ro och det är därför olämpligt att framföra alla former motorfordon. Gäller även hästar som framförs i trav och galopp - hovarna slår sönder grusytan. Hjälp oss att sprida den här informationen!

             

                                                                                                           

 2020-09-19                                                                                            Astrids kyrkväg - slyröjd


Erfarenhetsutbyte och samkväm efter några veckors arbete med att slyröja Astrids kyrkväg. Föreningsmedlemmar som deltog var Arne o Ingrid H, Torsten o Anita S, Kurt B, Stefan A, Elisabet o Hasse T, Britt-Marie o Roine B (fotograf). Deltog utom bild gjorde även Sture H, Thomas R och Jonas O.

Ett stort tack till alla frivilliga som deltog i arbetet med att slyröja Astrids kyrkväg.

                      

                                                                                                                   2020-07-13

Slyröjning


I veckan som varit har det utförts underhållsarbete längs med stigen mellan Bryggvägen till  Fasanvägen och Tyco Wallins väg. Medlem Torsten Sundstedt har längs med stigen tagit bort sly och säkrat en stigbredd om 2 meter. Tillsammans ägnade vi en del av söndagen till att forsla bort riset samt belägga vattensjuka avsnitt med grus. I veckan som kommer klipps gräset med traktor och tillkopplad  betesputs.

Fotograf och traktorförare:

Roine Bengtsson

                      

2020-03-20

Arbete med vattendamm vid Centrumanläggning 


Vattendamm vid Centrumanläggningen återställs.......

Läs här                        

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se