Grönområden

Grönområden

Kontaktinfo för grönområden

gronomraden (at) vastanvik.se

Tillsammans äger vi våra grönområden


Inom Västanviks fritidshusområde har vi stora gemensamma grönområden. Hur dessa områden ska skötas är bestämt i grönområdesplanen.


Det finns ett rikt djurliv inom område och även den del unika djurarter som Mnemosynfjäfjärilen. Det finns  flera fina stigar både mellan norra och södra delen av Västanvik men även inom respektive de. Stigarna är till för oss som bor i området för motion och rekreation som en löparrunda eller kvällspromenaden.l



 

Mnemosyneprojektet - fjärilsprojektet i Västanvik

Efter stämmobeslutet 2001 driver Västanviks samfällighetsförening Mnemosyneprojektet tillsammans med Norrtälje Naturvårdsfond (NNF) och Världsnaturfonden (WWF), med syfte att rädda den sällsynta mnemosyne-fjärilen. WWF och NNF finansierar projektet.

 

Mnemosynefjärilen är starkt hotad i Sverige eftersom artens livsmiljö har krympt. Kulturlandskapets variation har minskat, vilket bl a har drabbat denna fjärilsart. Idag finns bara sprida lokaler med arten kvar i Uppland, Medelpad och Blekinge. När det gäller Uppland är Infjärdenområdet ett av få områden där kan vara möjligt att bevara arten på lite längre sikt. Mnemosynefjärilen behöver ett öppet variationsrikt landskap med gott om blommor.

 


2020-05-30

FÅRHAGE Trollskäret är klar

 

Efter konsultation och samråd med länsstyrelsen har vi nu iordningsställt gamla kohagen på skäret. På skäret finns som alla känner till den ytterst sällsynta och rödlistade Mnemosynefjärilen. Förhoppningen är att fjärilen ska breda ut sig i området. Runt midsommar är larverna flygfärdiga då kan gå försiktigt fram på trollskäret och har du tur kan du får se något riktigt sällsynt. Kanske får du se fåren också.


Efter fler år av att inte vara betat på skäret har det nu vuxit igen med sly. Tyvärr var betet i hagen för dåligt för nötkreatur därför har det inte betats de sista ca 15 åren. Nu ska vi försöka på inrådan av länsstyrelsen med fårbete och har också fått generösa bidrag vilket möjliggjort att vi kunnat hägna om hagen med fårstängsel. För att säkerställa bete, är hagen utökad med en äng som går runt risdepån bakom fastigheterna och kommer fram vid Skällarholmsvägen 12.

 

Styrelsen

2020-03-20

Arbete med vattendamm vid Centrumanläggning 


Vattendamm vid Centrumanläggningen återställs.......

Läs här                        

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se