Vision Västanvik

Vision  Västanvik är en fristående arbetsgrupp inom Västanviks samfällighetsförening som alla som vill kan delta i . Gruppen samlas då och då för att diskutera idéer om hur området kan utvecklas och förbättras samt hur vi ska ställa oss till hur vi påverkas av olika externa initiativ.


Bakgrund

Sommaren 2013 togs initiativ till att bilda en arbetsgrupp för en "Vision Västanvik". Vid ett allmänt möte den 13 juli med ca.60 deltagare dryftades framtidsfrågor för området utifrån Norrtälje kommuns beslut om Verksamhetsområde för Vatten och Avlopp i Västanvik.

En arbetsgrupp bildades med Olle Jansson som sammankallande.

Kontakta Olle med era ev. frågor olle-jansson@live.seMötesanteckningar


2019-08-31

  Vision Västanvik

Webmaster: webmaster (at) vastanvik.se